• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ​ฯ ประชุมติดตามการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศ

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นาง​รุ่ง​นภา​ พัฒน​วิบูลย์​ รองอธิบดี​กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ เป็น​ประธาน​การประชุม​คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศ และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเชิงยุทธศาสตร์ โดย​มี ​นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง​เข้าร่วม​ประชุม​ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ (ตึก H.A. Slade) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดยที่ประชุมได้รายงานการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศและการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเชิงยุทธศาสตร์ และพิจารณารายงานการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับ​โครงการเรดด์พลัส ซึ่งเป็นการริเริ่มที่สำคัญในลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ ผ่านการลดการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรมระดับสากลและในระดับประเทศ การขับเคลื่อนกลไกเรดด์พลัสดำเนินการผ่านกองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้ ( Forest Carbon Partnership Fund, FCPF) ซึ่งรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมในกองทุนดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) เพื่อริเริ่มการทำงานตามกลไกเรดด์พลัสในประเทศไทย และต่อมาได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเรดด์พลัส ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการจัดการและแก้ไขสาเหตุการทำลายป่าและทำให้ป่าเสื่อมโทรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด