• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน เตรียมพร้อมกลไกเรดด์พลัสของประเทศ

วันที่ 21 ธันวาคม​ 2564 นาง​รุ่ง​นภา​ พัฒน​วิบูลย์​ รองอธิบดี​กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ ร่วมกล่าวเปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัสของประเทศ โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและผู้แทนธนาคารโลก ประเทศไทย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เข้าร่วม ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการสัมมนา​ได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัสของประเทศ โดยสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงานต่างๆ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเ​รด​ด์​พลัสของประเทศ พร้อมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาศป่าไม้ ในอนาคต และเสวนา “REDD+ โอกาสและความท้าทาย” ในอนาคต ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

กรอบงานเรดด์พลัส ได้แก่ การลดการทำลายป่า ประกอบด้วย ดูแลรักษาป่า แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ป้องกันการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไปเป็นพื้นที่การเกษตร ปลูกพืชพลังงานเพื่อลดการใช้ไม้พลังงานจากป่า และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ระบบการเกษตรที่ยั่งยืน การลดความเสื่อมโทรมของป่า ประกอบด้วย การป้องกันและลดผลกระทบจากไฟป่า ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน ป้องกันการนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงในป่า การลดการพึ่งพิงป่าหรือเก็บหาของป่า

การอนุรักษ์ป่าไม้ ประกอบด้วย การเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ควบคุมและดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างเข้มงวด ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และสร้างเครือข่ายและผู้สื่อข่าวเรดด์พลัส การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การปรับปรุงการทำไม้ให้ใด้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบป่าไม้ที่มีอยู่ให้เข้มงวด นำผลผลิตจากป่ามาใช้โดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ปลูกต้นไม้ป่าทดแทนเมื่อมีการตัดไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกไม้ป่าในพื้นที่ของตนเองเพื่อใช้สอย

และ การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ป่าทดแทนการตัดไปใช้ประโยชน์ จัดการป่าธรรมชาติให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น ปลูกเสริมป่า ขยายรอบตัดฟันไม้ สนับสนุนการใช้ ผลิตภัณฑ์ไม้ในการก่อสรา้งและอุตสาหกรรม เพิ่มผลผลิตมวลชีวภาพต่อพื้นที่ ปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม พัฒนาระเบียบวิธีการลดการปล่อยก็าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า และการเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าในระดับโครงการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด