• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อช.ศรีลานนา สำรวจแปลงปลูกป่าผ่านไป 9 ปี กักเก็บก็าซเรือนกระจกได้ 4,288 ตันคาร์บอนฯ

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ได้ทำการสำรวจแปลงปลูกโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา โดยในอดีตเมื่อปี พ.ศ.2555 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ได้ร่วมกับโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และมวลชนคนพร้าว ร่วมกันปลูกฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน ซึ่งเป็นเขาหัวโล้น จำนวน 100 ไร่ ในพื้นที่ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

โดยจากการสำรวจพบว่าเวลาผ่านไปกว่า 9 ปี สภาพป่ามีความสมบูรณ์เปลี่ยนจากเขาหัวโล้นเป็นป่าธรรมชาติ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ได้ประเมินว่า แปลงปลูกป่าแปลงนี้ สามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ 4,288.076 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้แก่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ไว้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคตได้วางแผนร่วมกับกลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ทำการสำรวจเพื่อประเมินด้านความเพิ่มพูนของป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่า รวมถึงการกักเก็บคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด