• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

‘ทุ่งกบาลกะไบ MINI TRAINRUN 2021’ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 นายบัญชา ประเสริฐศรี หัวหน้า​เขต​รักษา​พันธุ์​สัตว์ป่า​พนมดงรัก เปิดเผย​ว่า​ เขต​รักษา​พันธุ์​สัตว์ป่า​พนมดงรัก ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางธรรมชาติจังหวัดศรีสะเกษ “ทุ่งกบาลกะไบ MINI TRAINRUN 2021” โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิศัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธีระ ไตรสรณกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 5 หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอขุนหาญ เทศบาลขุนหาญ อบต.บักดอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม รวมประมาณ 800 คน โดยยังได้รับมอบสิ่งของ รถตัดหญ้า รองเท้าเดินป่า แก้สสนาม เปลนอน ฟลายชีด เครื่องกรองน้ำแบบพกพา น้ำดื่มให้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์​ในการใช้หนังสติกยิงเมล็ดไม้ เพื่อสร้างจิตสำนึกฯ และร่วมกันจัดสร้างแหล่งน้ำแหล่งอาหารเทียมให้แก่สัตว์ป่า บริเวณสถานที่โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ทุ่งกบาลกะไบ พร้อมทั้งได้รับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการดำเนินการจัดกิจกรรมได้ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด