• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อช.เขาใหญ่ ฉลองความสัมพันธ์มิตรภาพ 90 ปี ไทย-สวิส

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติไทยสวิสฉลองความ สัมพันธ์ แห่งมิตรภาพ 90 ปี ประเทศไทยและสมาพันธรัฐสวิส และเพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอมตะ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และ กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย (DOW) ในการนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล ได้เป็นประธานในพิธีเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติฯ พร้อมด้วยนางเฮลีน บัดลิเกอร์ อาร์ทิดา เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลของความสัมพันธ์ระหว่างสมาพันธรัฐสวิสและประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์มิตรภาพมาอย่างยาวนาน ครบรอบ 90 ปี ในปี 2564 จึงเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ ตามบันทึกของบาทหลวงชาวสวิส ที่มาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 พบว่ามีการติดต่อสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางมีมากว่าสามร้อยปี กระทั่งมีการทำสนธิสัญญามิตรภาพและการพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2474 การเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครั้งนี้ เป็นตอกย้ำความสำคัญของความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการร่วมมือกัน ในการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กิโลเมตรที่ 33 – หอส่องสัตว์หนองผักชี ซึ่งเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติในระบบนิเวศ ป่าเขตร้อน

นับเป็นบทเริ่มต้นของความพยายามในการร่วมมือกันด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทั้งสองประเทศอีกประการหนึ่ง และขอบคุณ องค์กร บริษัท และกลุ่มอนุรักษ์ต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนและทํางานอย่างใกล้ชิดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อพัฒนาเส้นทางนี้ให้ประสบความสําเร็จ สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและการประสานงานจาก ภาคส่วนต่าง ๆ ในกิจกรรมการอนุรักษ์ที่เพิ่มมากขึ้น

เอกอัครราชทูตเฮลีน บัดลิเกอร์ อาร์ทิดา กล่าวว่า โครงการความร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ในลำดับต่อไป จะมีความร่วมมือด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ โดยการจัดตั้งอุทยานพี่น้อง ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติจุงเฟราอเลตช์ ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกเช่นเดียวกัน และมีแผนที่จะแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศในโอกาสต่อไป

จากนั้นนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นางเฮเลน่า บัดสิเดอร์ อาทิกา เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจําประเทศไทย นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ ร่วมเดินในเส้นทางมิตรภาพไทย-สวิส (กม.33 – เส้นทางศึกษาธรรมชาติหนองผักชี) ระยะทาง 4.4 กิโลเมตร) สำหรับ บริเวณต้นทางและปลายทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จะมีนิทรรศการที่หอสังเกตการณ์หนองผักชี ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ของสรรพชีวิต ในป่าทุ่งหญ้า และหนองน้ำ สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจสามารถเดินในเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้ได้ตลอดทั้งปี โดยร่วมเดินในเส้นทางศึกษาธรรมชาติได้ กลุ่มละประมาณ 8-10 คน โดยมีระยะห่างกลุ่มละ 5 นาที เพื่อสร้างประสบการณ์ ในธรรมชาติและลดผลกระทบต่อธรรมชาติและเส้นทางสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับป่า สัตว์ป่า และระบบนิเวศได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด