• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

‘วราวุธ’ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้มแข็งแต่ไม่แข็งกร้าว ยึดกฎระเบียบเคร่งครัด

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564 (นอกสถานที่) โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ทส. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (เชียงใหม่)

โดย รมว.ทส. ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยเน้นย้ำและกำชับให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ต้องมีความเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกร้าว พร้อมทั้งยึดถือกฎระเบียบกติกาอย่างเคร่งครัดในการดูแลนักท่องเที่ยว สำหรับการประชุมมีผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ (Video Conference) ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด