• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ประชุมพิจารณาการให้ได้รับอัตราเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

วันที่ 17 มิถุนายน​ 2564​ เวลา 09.30 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็น​ประธาน​การประชุมคณะกรมการพิจารณาการให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ​ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง นายจรวย อินทร์จันทร์ ผู้อำนวย​การสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช และผู้ที่เกี่ยวข้อง​เข้าร่วมประชุม​ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาการขอปรับเงินเดือนของข้าราชการ ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สำหรับการบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พร้อมทั้งพิจารณาแผนการดำเนินการพิจารณาการขอปรับเงินเดือนของข้าราชการให้ได้รับเงินเตือนเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด