• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ฯ รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564​ “DG Awards 2021”

วันที่ 2 ธันวาคม​ 2564  นาย​ธัญญา​ เนติ​ธรรม​กุล​ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมในพิธี สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ

กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ ได้รับการพิจารณารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021) รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้ดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ปัญหา ความท้าทาย อุปสรรค รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล โดยในปีนี้ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ จำนวนทั้งสิ้น 1,922 หน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมทั้งหมด 76 จังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด