• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.12 (นครสวรรค์) เร่งติดตามเสือโคร่ง ‘วิจิตร’ พบรอยตีนใกล้เชิงเขาแต่ยังไม่พบตัว

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายเนรมิต สงแสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เปิดเผยว่าหลังจากที่เสือโคร่ง เพศผู้ ชื่อว่า วิจิตร รหัส 37742 อายุเกือบ 4 ปี ซึ่งเป็นเสือที่ใส่ปลอกคอวิทยุสัญญาณดาวเทียม เพื่อติดตามและศึกษาขนาดพื้นที่หากินของเสือโคร่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ได้เดินออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตั้งแต่วันที่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 พบสัญญาณดาวเทียมล่าสุดที่บริเวณเขาน้ำอุ่น อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

โดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ สถานีควบคุมไฟป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ ฐานปฏิบัติการป่าไม้ที่ 3 (ซับตามิ่ง) และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.5 (ปางมะค่า) ออกติดตามเสือโคร่งซึ่งพบรอยตีนเสือโคร่งเดินวนเวียนอยู่ในไร่เกษตร และห่างจากคอกแพะของชาวบ้าน ประมาณ 50 เมตร พิกัดปลอกคอวิทยุสัญญาณดาวเทียม อยู่บริเวณใกล้เคียงวัดบ่อหินบ้านบ่อหินสามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่พบตัว ไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ เมื่อเจ้าหน้าที่เดินสำรวจบริเวณแนวกันไฟด้านเชิงเขาตลอดแนว พบรอยตีนเดินลงเขา ไม่พบการเดินขึ้นกลับไปบนเขาแต่อย่างไร

สำหรับการปฏิบัติงานครั้งนี้ เป็นไปตามหลักวิชาการและใช้เครื่องมือเทคโนโลยีให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อจะได้นำคืนป่าอนุรักษ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงการปฏิบัติการติดตามแกะรอยต่อเนื่อง พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้นำชุมชนและชาวบ้านทราบ และเฝ้าระวังคอกปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัย โดยหากพบเจอเสือดังกล่าว ให้อยู่ห่างๆ ห้ามทำร้ายเด็ดขาด หากพบเห็นให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ นายงามพล เลิศดุลย์ หัวหน้าชุดติดตามได้ทันที ประสานแจ้งได้ที่ โทร. 082-1646274

ทั้งนี้ เสือโคร่งถูกระบุในบัญชีสัตว์ชนิดใกล้สูญพันธุ์ในบัญชีแดงไอยูซีเอ็นจากการประมาณการใน ค.ศ. 2015 คาดว่าประชากรเสือโคร่งทั่วโลกเหลือเพียง 3,062 ถึง 3,948 ตัว ในปัจจุบันอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรเสือโคร่งมากที่สุด สาเหตุหลักที่ทำให้เสือโคร่งลดจำนวนลงอย่างมาก ได้แก่ การรุกล้ำและการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย รวมถึงการล่าโดยมนุษย์เสือโคร่งยังเป็นเหยื่อของความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีพื้นที่ห่างไกลซึ่งมีประชากรหนาแน่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด