• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เตรียมพร้อมการขออนุญาตนำเข้า-ส่งออก สัตว์ป่า ผ่านระบบ NSW

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบบริการ e-Service สำหรับการอนุญาตการนำเข้า ส่งออก ซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า ผ่านระบบ National Single Window (NSW)
โดยนายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนอนุญาตการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการส่วนด่านตรวจสัตว์ป่า หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่า 14 แห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกริต สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

ระบบบริการ e-Service สำหรับการอนุญาตการนำเข้า ส่งออก ซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า เป็นนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ 2565 และเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของงานระบบบริการ e-Service ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อยกระดับงานบริการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชไปสู่การให้บริการแบบ Online มุ่งหมายเพื่อเพิ่มความสะดวกในการยื่นเอกสาร (e-Form) การชำระค่าธรรมเนียม (e-Payment) และการรับใบอนุญาต (e-Permit) ของประชาชนและผู้ประกอบการ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด